Roy Scheper/ september 9, 2018/ Wonen

BTL werkt hard mee aan het groener maken van de omgeving. Gedreven vakmensen werken het hele jaar door om dit te realiseren. Een groenere omgeving heeft talloze voordelen. Het helpt mensen en natuurlijk ook het klimaat. Er is de laatste tijd steeds meer aandacht voor het klimaat. Menselijke invloeden hebben ervoor gezorgd dat veel groen in de wereld verdwenen is. BTL probeert dit proces om te keren. In plaats van bomen en planten weg te halen worden er nieuwe groene gebieden aangebracht in woonwijken. Dat kunnen grote stukken zijn, bijvoorbeeld een park. Maar alle kleine beetjes helpen. Daarom verzorgt BTL ook het ontwerp van tuinen, advies voor het aanleggen van sportvelden en speelplaatsjes, groene daken en het verplanten van bomen.

Stap voor stap naar een betere leefomgeving

Mensen hebben al een tijdlang een slechte invloed op de natuur. Dat komt onder andere door de uitstoot van schadelijke broeikasgassen. Dat heeft een slecht effect op de ozonlaag en zorgt voor een stijging van de temperatuur. Daardoor zijn al veel natuurgebieden aangetast en is de leefomgeving van veel dieren en plantensoorten kapot gemaakt. Daarnaast worden er ook bossen gekapt voor mensen. Dat is nodig om ruimte te creëren voor landbouwgrond en leefomgevingen. De enorme toename van de populatie in de wereld zal ervoor zorgen dat deze problemen alleen maar groter worden. BTL probeert er alles aan te doen om dit proces om te keren. Daarom helpt het bedrijf mensen die de juiste opvatting hebben. Om een groenere wereld te realiseren moet je klein beginnen. BTL richt zich vooral op lokale projecten. Daarbij kun je denken aan het groener maken van wijken en het advies geven aan mensen die hun huis of tuin natuurvriendelijk willen maken. Samen wordt er zo getracht om een betere wereld te creëren.

Share this Post